Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

Reneia
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty

February 21 2017

Reneia
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Reneia
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Reneia
8124 b7c7

February 20 2017

Reneia
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viahappyorsad happyorsad
Reneia

February 17 2017

Reneia
3214 44cb 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
Reneia
Reposted fromweightless weightless vianajmilej najmilej
Reneia
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahappyorsad happyorsad

July 10 2015

Reneia
2013 619e
Reposted fromusual usual viapeaceandlove peaceandlove
Reneia
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacytaty cytaty
Reneia
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reneia
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain vialight-pink-nancy light-pink-nancy
Reneia
5970 5d38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianajmilej najmilej
9656 6f49 500
Reposted frombuddhablink buddhablink vianajmilej najmilej
Reneia
1633 75c4

July 09 2015

Reneia
4664 0512
Reposted fromohshit ohshit viacarmeloooove carmeloooove
Reneia
8822 b170
0806 259f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacarmeloooove carmeloooove
S U M M E R T I M E
Reposted fromweheartit weheartit viacarmeloooove carmeloooove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl